Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Công ty CP dịch thuật miền trung - MIDtrans

Nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp

Thành lập ngày 9/12/2016, MST 3101023866 có trụ sở chính tại 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Dịch vụ biên dịch văn bản: dịch công chứng gần 20 loại ngôn ngữ thông dụng như: tiếng Anh, tiếng Nhật, Tiếng Trung, tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Lào..... Dịch chuyên ngành: với gần 100 chuyên ngành khác nhau từ Kinh tế, văn hóa, thể thao cho đến các chuyên ngành khó như y học, dịch văn tự hán nôm cổ...vv

Show more of yourself or your music here


Add a description here.

Testimonials

Show what your customers write about you.

Add a description here

Add a description here.

Lorena Watson

Add a description here

Emma Brown

Gallery

Our latest and best photos

We love to take pictures and show them to the world.

Welcome to our website

Learn more about what we do

Read more

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.